Concurs de fotografia de la Comunalitat del Güell

Descobrim els béns comuns dels nostres barris

Enviar fotos: del 9/11 al 4/12/2022
Votacions populars: del 5/12 al 12/12/2022
Deliberació jurat: 13/12/2022
Entrega premis: 14 de desembre 2022