Bases del concurs

1. CONVOCATÒRIA  

La Comunalitat del Güell convoca la Primera edició del concurs de Fotografia de béns comuns dels barris de Santa Eugènia, Can Gibert i Sant Narcís.  

Es tracta d’un concurs de fotografia que té per objecte donar visibilitat als béns comuns, materials o immaterials, d’aquests barris. 

Mitjançant el llenguatge fotogràfic, es vol potenciar la creativitat i generar una presa de consciència sobre els elements positius que constitueixen els barris.  

Però què és un bé comú?  

Els béns comuns son coses o relacions. L’important és que els creen i mantenen grups de persones, és a dir, una comunitat.  Per exemple, un espai públic cuidat i mantingut per veïns i veïnes (horts urbans, places, espais de lleure). 

Els béns comuns solen estar associats a aspectes rellevants per a la vida de les persones, ja sigui per necessitats, per protegir drets o per procurar tenir condicions de vida millors, economitzar despeses o tenir barris amb espais amables per conviure. 

Poden ser xarxes de persones que s’ofereixen ajuda les unes a les altres com per exemple grups de consum, grups de criança, dones que s’ajuden, s’acompanyen o queden per cosir, cuinar o fer altres activitats, grups de suport o plataformes autogestionades.   

Els béns comuns també poden ser espais compartits o activitats organitzades de forma autogestionada com ateneus, cooperatives i grups de consum per fer compres col·lectives, casetes d’eines, banc de llavors, etc.   

El coneixement veïnal i popular són imprescindibles a l’hora d’identificar aquests  béns comuns per tal de definir-los com a elements propis que milloren el benestar de les persones.   

Per tant, els béns comuns són moltes coses que les persones quan s’uneixen creen.  

2. PARTICIPANTS  

 • Podran participar totes les persones que ho vulguin.  

L’autoria ha de ser individual. Cada participant podrà presentar fins a un màxim de 3 fotografies, però si fossin premiades en més d’una categoria, l’autor/a haurà d’escollir en quin format prefereix estar premiat.  

 

  3. TERMINIS  

 • La convocatòria per presentar les fotografies a concurs queda oberta amb la publicació d’aquestes bases
 • Es podran presentar les fotografies a partir de la data:  9 de novembre  de 2022
 • La data límit per a l’enviament de les fotografies és el 2 de desembre ampliem fins el diumenge 4 de desembre a les 23.59 h!!   
 • La votació popular serà del 5 de desembre al 12 desembre mitjançant aquesta pàgina web
 • El Jurat es reunirà i farà pública la seva decisió de qui són les persones finalistes el dia 12 de desembre. 
 • Una vegada finalitzat el concurs i quan el jurat hagi triat les 12 millors fotografies, es notificaran els guanyadors mitjançant un correu electrònic i/o via telefònica i es faran públics mitjançant les xarxes de la Comunalitat del Güell. 
 • Les finalistes i guanyadores, seran convocades a la cerimònia de lliurament de premis, que tindrà lloc al Centre Cívic de Sant Narcís durant el dia 14 de desembre del 2022. 

 

4. FORMA DE PARTICIPACIÓ  

 • Per presentar les fotografies a concurs, dins els terminis establerts, es pot fer de 2 maneres:

 • L’objecte de la fotografia ha d’estar relacionat, de forma directa o indirecta, amb els béns comuns dels barris de Santa Eugènia, Can Gibert o Sant Narcís.  
 • Les fotografies hauran d’anar acompanyades de:

  • títol
  • breu comentari sobre per què s’ha escollit aquell element com a bé comú dels barris
  • localització
  • nom de l’autor/a i les seves dades de contacte

 • L’arxiu ha de ser en format JPG d’uns 1,5 MB com a mínim i de 5 MB com a màxim, sense marques d’aigua. 

 

5. JURAT I DELIBERACIÓ   

El jurat que seleccionarà les fotografies guanyadores estarà format per  tres persones representants dels sectors de la fotografia, de la cultura i la participació ciutadana o comerç dels barris. 

Premi tècnic i de concepte:  

 • Membre de Comerciant de Santa Eugènia
 • Membre de comerciants de Sant Narcís
 • Carles Palacio, fotògraf

Premi Popular: veïns i veïnes dels barris. 

Les persones del jurat valoraran les millors fotografies per la seva relació amb les vides i els béns comuns dels barris, incorporant els criteris de creativitat i de tècnica.  

Per altra banda, hi haurà el premi popular, on la gent que vulgui podrà votar a la pàgina web de la Comunalitat del Güell quina fotografia li agrada i representa els béns comuns dels seus barris.  

8. PREMIS  

Tots els premis seran vals de compra al comerç local dels barris de Sant Narcís, Santa Eugènia i Can Gibert del Pla. (Vegeu comerços adherits)

Hi haurà tres seccions diferenciades: 

 • Premi a la millor qualitat tècnica: Primer premi (200 €), segon premi (100 €)  
 • Premi a la millor definició del comú: Primer premi (200 €), segon premi (100 €)  
 • Premi popular: Primer premi (200 €), segon premi (100 €)  

 

9. AVÍS LEGAL  

DRETS D’AUTORIA 

 • La participació al concurs implica la cessió a la Comunalitat del Güell dels drets de reproducció, distribució i comunicació pública de l’obra, citant sempre el nom de l’autor, previst en la legislació sobre Propietat Intel·lectual. 
 • La Comunalitat pot utilizar, d’entre totes les fotos enviades, una selecció per a ser impreses i exposades. 

Totes les fotografies presentades es publicaran en aquest espai web públic. També podrà utilitzar aquestes fotografies per il·lustrar publicacions en el marc del projecte de la Comunalitat. La presentació de les fotografies implica, en qualsevol cas, l’acceptació d’aquestes bases i, en conseqüència, la cessió dels drets d’explotació que s’acaben d’esmentar. 

DRET A LA INTIMITAT 

Totes les fotografies han de respectar el dret a la intimitat de les persones i a la pròpia imatge, d’acord amb la Llei orgànica 1/1982, del 5 de maig, de protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar, i a la pròpia imatge. Els participants que presentin fotografies es comprometen a tenir el consentiment exprés de les persones que puguin veure afectats els seus drets a l’honor, la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge. En qualsevol cas, la responsabilitat recaurà en l’autor de la fotografia.  

 

10. RESERVES  

El concurs es reserva el dret de retirar aquelles fotografies que no compleixin els requisits que s’especifiquen en aquesta convocatòria, o bé, que puguin atemptar contra el dret de la imatge o intimitat de terceres persones.  

 

 11. ACCEPTACIÓ  

La participació al concurs implica l’acceptació d’aquestes bases.